Tweetle

Geleceğin öncüsü...

Liderler

Alparslan

Selçukluların ikinci hükümdarıdır. Malazgirt Savaşı’nda Bizanslılar’ı yenip Türklerin Anadolu’da yerleşmesini sağlayarak Türk tarihinde yeni bir sayfa açmıştır.Horasan Valisi Çağrı Bey’in oğludur. Alp Arslan tahta çıktığında Selçuklu Devletinin toprakları İran,Horasan ve Afganistan ile sınırlıydı.Yalnızca dokuz yıl süren kısa saltanatında ülkesinin sınırlarını genişleten Alp Arslan’ın hükümdarlığı Selçuklular’ın güçlenme ve yayılma dönemidir. Ölümü,Alp Arslan’ın kuşatmasına uzun süre direnen Balzam Kalesi komutanın teslim olduktan sonra huzura çıkarıldığında ,çizmesine sakladığı bir bıçakla sultanı ağır yaralaması sonucu ölmüştür.

Oğuz Kaan

Aslında bir destan olsa da, Türk soyunun en önemli atası olan Oğuz Kağan, destanını baz alırsak dindar, vatanına bağlı ve zeki bir lider profili çiziyor. Koyduğu yasalar ilerleyen süreçte töre olacak ve 16 büyük Türk imparatorluğunun temel hukunu oluşturacaktır. Büyük Hun Devleti'ni kuran Oğuz Han, destana göre tüm dünya hükümranlarına bir mektup yollar ve kendisini Türk kağanı olarak tanıtıp biatlarını ister. Kabul etmeyenleri mağlup eden Oğuz Kağan Çin Denizi'nden Hazar'a ulaşan büyük bir imparatoruk kurar. Daha sonra Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ ve Deniz ismini verdiği, ilerleyen zamanlarda Türk soylarına isimlerini verecekleri 6 çocuğu arasında imparatorluğunu paylaştırır. Destana göre 116 yaşında dünyaya gözlerini yuman Oğuz Han, 75 yıllık savaşlarının ardından ilk teşkilatçıl Türk devletini kurmuş bir şekilde dünyadan ayrılmıştır. Kuran-ı Kerim'de geçen Zülkarneyn isimli kutlu insan olduğu iddiaları vardır. Destanı baz alırsak bu iddiaların doğruluk payı oldukça fazladır. 

Atilla

Hristiyan Avrupa'yı yerle bir eden, Doğu Roma'nın yıkılmasında baş rolü oynayan Attila, hâlen bile Avrupa'da korkuyla anılmakta. Hatta, günümüzde bile yapılan anketlerde, örneğin Tarihin En Kötü Askerleri oylamasında Attila, Avrupalılar tarafından listenin en üstlerine çıkmaktadır. Sosyal hayatı ve ailesi hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz Attila, Uldız'ın "Güneşin battığı yerden doğduğu kadar heryeri fethederim!" ülküsü ile hareket etmiş, Roma'ya birkaç kilometre kalıncaya kadar ordusuyla sokulmuş ve Avrupa'nın bilinçaltında yatan "barbar" kavramının oluşmasında büyük etki yapmıştır... İslam öncesi Türk liderleri arasında en ünlülerden olan Attila'ya doğuda ise sempati ile yaklaşılır.


Çağrı Bey

İlk büyük ve emperyal Türk devletini kuran Çağrı Bey, Gazneli Devleti'ne başkaldırmış ve Merv'i alarak Dandanakan Savaşı ile Selçuklu'yu kurmuştur. Oğuz soyunun Kınık boyundan olan Çağrı Bey, Selçuklu sınırlarını Kafkaslara dek genişleterek Anadolu'ya akınlar düzenlemiş, Bizans için ilk büyük Türk akınlarını başlatmıştır. Türk tarihinde zaman zaman sahne alan ve Türk milletinin gelişimini hızlandıran liderlerden birisidir Çağrı Bey...

I. Alaaddin Keykubat

Büyük Selçuklu'nun parçalanmasının ardından ortaya çıkan kollardan bir olan Anadolu Selçuklu'ya altın çağını yaşatan Keykubat, Harzemşahları mağlup etmiş, Moğol akınlarını bir süreliğine de olsa geciktirmiş ve Kırım'a hükmetmişti. Hem ekonomik hem de askeri olarak Orta Doğu'nun en güçlü devletinin Anadolu Selçuklu olduğu Alaaddin Keykubat dönemi, diplomatik çerçevede de önemli gelişmelere sahne olmuştur. Eyyubilerle Moğollara karşı ittifak yapılması, Avrupa'da gittikçe artan Haçlı seferi çığırtkanlığına karşı askeri birlik anlaşmaları yapılması gibi önemli diplomatik girişimler gerçekleştirildi.

 

Barbaros Hayrettin Paşa

Dünya tarihinin en büyük denizcisi ,en fazla zafer kazanan ve ganimet elde eden kumandanlarından biridir. 1533’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından Kaptan-ı Derya’lığa atanmış,1538’de İspanya ,Papalık,Venedik ve Portekizliler arasında yapılan ittifakla Andrea Doria komutasındaki 246 gemiden oluşan büyük bir donanmaya karşı 122 gemiyle Savaşa girip büyük bir zafer kazanmiş,Preveze Deniz Savaşı olarak bilinen bu Savaş ve zaferden sonra bütün Akdeniz Osmanlı egemenliğine girmiştir. Beş dil bilen Barbaros Hayrettin Paşa Seyyid Muradi’ye yazdırdığı anılarından oluşan ‘’Gazavatı Hayreddin Paşa adlı bir eser bırakmıştır.Türbesi Beşiktaş’ta deniz kenarındadır.
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet 29 Mart 1432 de Edirne de doğdu .Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun dur Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı dil bilirdi 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed,İstanbul u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparotorluğunu ortadan kaldırarak Orta Çağ ı kapatıp,Yeniçağı ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed,Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe de vefat etti ve Fatih Cami nin yanındaki Fatih Türbesine defnedildi.
 
 


 

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devleti’nin 10.padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman babası Yavuz Sultan Selim henüz şehzade ve Trabzon sancakbeyi iken burada doğdu. 1512’de babasının tahta çıkması üzerine İstanbul’a geldi 1513’te Manisa sancakbeyliğine atandı.Babasının ölümü üzerine 1520’de Manisa’dan İstanbul’a gelerek tahta çıktı.Osmanlı tarihinde en uzun süreyle tahtta kalmış padişah olan Kanuni Sultan Süleyman saltanat sürdüğü 46 yıl boyunca 13 kez sefere çıkmıştır.Onun döneminde Osmanlı Devleti gücünün doruğuna ulaşmış ,dünyanın en büyük imparatorluklarından biri durumuna gelmiştir.Bu askeri ve siyasal başarıların yanı sıra kendisine ‘’kanuni’sifatını kazandıran hukuk düzenlemeleriyle devletin yapısına yön veren ilkeleri yazılı hale getirmiştir .Batılıların ‘’muhteşem Süleyman ‘’olarak andıkları Kanuni edebiyatla da uğraşmış,’’Muhibbi’’mahlasıyla yazdığı şiirleriyle bir divan oluşturmuştur.

 

Koca Seyit

Seyit Çabuk (Kocaseyit), 1889 yılı eylül ayında Havran ilçesi Çamlık (Manastır) köyünde doğdu. 1909 yılı nisan ayı başlarında askere alınan Çabuk, 1912′de Balkan Savaşları’na katıldı. Savaş bittiğinde terhis edilmedi ve topçu eri olarak Çanakkale cephesinde görev aldı. Çanakkale Savaşları’nda Mecidiye bataryasında Atatürk’ün topçu askeri olan Seyit Onbaşı’nın (1889-1939) tarihe adını yazdıran olay şöyle anlatılır: “1915 Çanakkale Deniz Savaşı sırasında Rumeli Mecidiye Tabyası’nda ayakta kalabilen tek top vardı, onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştu. Seyit Onbaşı, 276 kiloluk mermiyi tek başına kaldırıp, Niğdeli asker arkadaşıyla birlikte topa sürerek ateşledi, bu kahramanlığıyla İngilizlerin en büyük ve batırılamaz dedikleri ‘Ocean’ savaş gemisine büyük yara aldırdı.” Kocaseyit’in, Çanakkale Savaşları’nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı, doğduğu köye ismi verildi.

 

Sütçü İmam

Uzunoluk semtinde süt satarak geçimini sağlıyordu. 31 Ekim 1919 günü hamamdan çıkan 3 Türk kadına Fransız-Ermeni lejyonerleri “Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!” diyerek kadınların peçelerini zorla açmak istemişlerdir. Olaya ilk müdahale eden Çakmakçı Sait; “Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!” diyerek Fransız-Ermeni Lejyonerlerinin üzerine yürüdü. Üzerinde silahı olmayan Çakmakçı Sait silahlarıyla karşılık veren işgalciler tarafından yaralanmıştır. Bunu gören Sütçü İmam yanındaki silahıyla ateş açmış ve bir Fransız-Ermeni Lejyoner askerini öldürmüş, bir diğerini de yaralamıştır. Çakmakçı Sait şehit düşmüş yaralanan Ermeni ise ölmüştü. 1 Kasım 1919 tarihinde ölen Ermeni için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Ermeni ve Fransız askerleri Sütçü İmam'ı aramaya başlayınca Sütçü İmam bir atla Ağabeyli köyüne gitti. Ermenilerin ve Fransızların bütün çabalarına rağmen Sütçü İmam bulunamadı. 31 Ekim 1919'da düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır.  
Not: Yazıların büyük bir kısmı alıntıdır, tarafımca eklemeler yapılmıştır.


Bugün 7 ziyaretçi Kemalist-Yol'daydı.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=